Klasyka transportu - pociąg

07-07-2020

By ograniczyć spalanie dwutlenku węgla do atmosfery warto wybrać inną alternatywę do przemieszczania się niż tylko samochód. Do wyboru mamy dwa rodzaje transportu – pociąg lub autobus/tramwaj. Pociąg jest uważany za jedną również z bezpieczniejszych możliwości podróżowania. Jednak warto zwrócić uwagę iż nie w każdym kraju ponieważ warto spraw2dzić stan szyn oraz samych pociągów. Kilka lat temu w USA przeprowadzono zestawienie śmiertelności wśród wypadków komunikacyjnych. Wyniki badan przedstawiły iż podczas podróży pociągiem zginęło w danym roku 570 ofiar, 32,367 podczas poruszania się drogami oraz 458 ofiar śmiertelnych powietrznych. Liczby same za siebie pokazują iż podróżowanie pociągiem przyczynia się do znacznie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Gdyby zestawić ze sobą transport lotniczy oraz szynowy pociągi znów wyjdą na prowadzenie. Podróż pociągami jest bardziej EKO gdyż nie wytwarza bezpośrednio do wysokich warstw atmosfery CO2, nie zużywają dużo energii oraz jest to jeden z trwalszych transportów.